Jak możemy Ci pomóc?


Psychiatra

W naszej fundacji możesz skorzystać z konsultacji z lekarzem psychiatrą w sytuacjach, w których już sam czujesz, że taka pomoc jest Tobie potrzebna. Jednak jeśli nie jesteś pewien czy to już moment na kontakt z lekarzem umów się na wizytę z psychoterapeutą bądź psychologiem i skonsultuj z nim swoje odczucia i objawy, wspólnie zdecydujecie czy potrzebujesz konsultacji psychiatrycznej.


Psychoterapia

Prowadzimy indywidualne spotkania terapeutyczne, sesje małżeńskie, rodzinne oraz spotkania z wieloma osobami. Prowadzimy też terapię grupową w oparciu o podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu. Sesje odbywają się w naszym gabinecie. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sesji u Klienta lub w wyjątkowych przypadkach przy wykorzystaniu innych źródeł komunikacji (Skype, telefon).


Pomoc psychologiczna

Prowadzimy indywidualne lub rodzinne (partnerskie) konsultacje psychologiczne, które mają na celu określenie aktualnej drogi działania Klienta lub doraźnej pomocy w sytuacji problemowej / trudnej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej przy wykorzystaniu innych źródeł komunikacji (Skype, telefon).


Diagnoza psychologiczna

Prowadzimy pełną diagnostykę psychologiczną zarówno odpowiadając na konkretne zapytania instytucji (np. Sąd, Prokuratura, OPS, PCPR, prywatne firmy) jak i całościową diagnozę osobowości. Przeprowadzona diagnoza kończy się opinią psychologiczną. Prowadzimy diagnozę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Diagnostyka dzieci do 15 roku życia prowadzona jest w zespole dwuosobowym oraz może być rozszerzona o opinię pedagoga. Ponadto w ramach diagnozy dzieci do 15 r.ż. sporządzamy plan oddziaływań dostosowany do potrzeb osoby badanej.


Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego służą pracy terapeutycznej nad sobą, głównie są elementem rozwoju. Najczęściej uczestnicy mają możliwość przyjrzeć się swoim emocjom lub konkretnym obszarom życia pod okiem trenera/ psychoterapeuty. Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim osoby z duża potrzebą rozwoju wewnętrznego oraz osoby na co dzień pracujące z ludźmi w obszarach pomocowych. Warsztaty mogą przybierać formę superwizji pracy.


Szkolenia

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu szkolenia w zakresie wykorzystania metody Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w różnych strefach zawodowych oraz szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności umiękkich.

  • W zarządzaniu i biznesie:
  • W pracy społecznej i socjalnej
  • W pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej
  • Szkolenia personelu medycznego

PONADTO PROWADZIMY TRENINGI:

  • umiejętności społecznych
  • zastępowania agresji
  • inter-personalne
  • intra-personalne
Naszą ofertę szkoleniową dopasowujemy do potrzeb naszych klientów, zarówno pod względem zakresu merytorycznego, czasowego jak i finansowego.
Projekt "Zaopiekowani"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020.
Projekt realizowany od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 30 października 2023 r. w Mieście Szczecinek w partnerstwie z Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte w Szczecinku oraz Powiatem Szczecineckim w Szczecinku. Informacje dotyczące Projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej www.miejskiecentrumwsparcia.pl.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA