O BSFT

Co robimy i jak robimy?

Główną metodą naszej pracy z klientami jest BSFT (brief solution focused therapy) czyli Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu.
Twórcami tego modelu terapii byli Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, byli także założycielami BRIEF FAMILY THERAPY CENTER w Milwaukee gdzie od 1978r. prowadzili terapię według opracowanych przez siebie metod.
Obecnie BSFT jest uważana za jedną z najbardziej rozwijających się metod terapeutycznych na świecie.


Krótko o Terapii Krótkoterminowej

1

Skąd efekty?

Skoncentrowanie na rozwiązaniach oznacza to, że podczas sesji skupiamy się na tych fragmentach życia Klienta, które obecnie są dla niego najważniejsze i w których chciałby on zmienić/poprawić swoje funkcjonowanie. Następnie rozważane są różne możliwości osiągnięcia tej zmiany.

3

Kto wie najlepiej?

Kolejnym ważnym założeniem Terapii Krótkoterminowej jest to, że to Klient jest ekspertem od swojego życia i wie co jest dla niego najlepsze. Terapeuta jest doświadczonym przewodnikiem w poszukiwaniu i budowaniu wizji zmiany Klienta i sposobów jej osiągnięcia. To Ty wiesz co dla Ciebie najlepsze. Terapeuta pomaga Ci to odnaleźć.

2

Kiedy rezultaty i czemu tak szybko?

Krótkoterminowość oznacza, że dzięki intensywnej pracy terapeutycznej na małych konkretnych celach średnia ilość spotkań terapeutycznych potrzebnych do osiągnięcia satysfakcji klienta nie przekracza 10-ciu spotkań. W praktyce okazuje się, że ilość ta często jest jeszcze mniejsza.
W tym modelu terapii nacisk kładziony jest na teraźniejszość oraz na przyszłość zamiast na długotrwałe analizowanie przeszłości.

4

A może Ja tego nie potrafię?

Podczas spotkań dużo uwagi poświęcane jest na odkrywanie umiejętności, zalet i docenianie dotychczasowych osiągnięć Klienta. Dzięki temu wzmacniana jest wiara we własne możliwości, oraz budowane są zasoby pomocne do osiągania wyznaczonych celów.